Pinoy Driver Menu

Ano sa mga sumusunod ang hindi "highway"? Ano sa mga sumusunod ang hindi "highway"?

  • A. Pampublikong parke at eskinita

  • B. kalsada na pribado o pagmamay-ari ng unibersidad

  • C. kalsada, abenida, maluwang na lansangan

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang mga kalsada na hindi kabilang sa pampublikong kalsada ay pribadong kalsada. Ang mga kalsada na ito ay hindi sumusunod sa ipinatutupad na "speed limits" dahil mayroon silang sariling patakaran. Halimbawa: sa ibang eskwelahan at subdivisions ang speed limit ay 10kph.