Pinoy Driver Menu

Anong mga dokumento ang dapat mong dalhin tuwing nagmamaneho ka ng "for hire" na sasakyan? Anong mga dokumento ang dapat mong dalhin tuwing nagmamaneho ka ng "for hire" na sasakyan?

  • A. Non-professional driver’s license, at kasalukuyang or/cr

  • B. Professional driver’s license, at kasalukuyang or/cr

  • C. Driver’s license, at kasalukuyang or/cr

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang mga propesyonal na driver ay ang mga driver na nagmamaneho para mag hanap buhay. Upang gawin iyon ay dapat silang magkaroon ng Professional driver's license.