Pinoy Driver Menu

Ayon sa Philippine Clean Air Act of 1999 (R.A. No. 8749): Ayon sa Philippine Clean Air Act of 1999 (R.A. No. 8749):

  • A. ang lahat ng mga gumagamit ng kalsada ay may karapatang huminga ng malinis na hangin

  • B. ang bawat mamamayan ay dapat magsikap para sa kanilang karapatang huminga ng malinis na hangin.

  • C. ang bawat mamamayan ay may karapatang huminga ng malinis na hangin.

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang Philippine Clean Air Act, ay isang komprehensibong patakaran at programa sa pamamahala ng kalidad ng hangin na naglalayong makamit at mapanatili ang malinis na hangin para sa lahat ng mga Pilipino. Nakuha mula sa: Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman.