Pinoy Driver Menu

Bago gumawa ng malayong paglalakbay, ang driver ay dapat na: Bago gumawa ng malayong paglalakbay, ang driver ay dapat na:

  • A. Matulog ng 8 oras

  • B. Maghanda ng mga tool at repair kit; at magplano ng ruta at suriin ang kondisyon ng sasakyan.

  • C. Uminom ng kape kung natulog ka ng mas mababa sa 8 oras

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang paggawa ng inspeksyon bago maglakbay ay dapat gawin bago mag maneho sa kalsada Ang pinakamahalagang dahilan upang gawin ito ay para sa iyong kaligtasan. Maaaring mapanganib na mag maneho sa kalsada na may sira na preno, compromised wiring, or unsecured load. Nalalapat ito lalo na sa mga truck at iba pang mabibigat na sasakyan ngunit dapat ding gawin para sa mga kotse at maging ang mga motorsiklo.