Pinoy Driver Menu

Bago makapag-apply ang isang motor vehicle ng prankisa sa DOT, ito ay dapat na nakarehistro na sa: Bago makapag-apply ang isang motor vehicle ng prankisa sa DOT, ito ay dapat na nakarehistro na sa:

  • A. Constabulary Highway Patrol Group

  • B. Philippine Motors Association

  • C. Land Transportation Office (LTO)

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang bagay na kailangan para makakuha ng frankisa ng sasakyan sa DOT ay ang rehistro nito mula sa LTO.