Pinoy Driver Menu

Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya? Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya?

  • A. Hindi kailanman

  • B. Sa oras ng kagipitan

  • C. Sa tao na nag-aaral magmaneho

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang lisensya ay maaari lamang gamitin ng tao kung kanino ito nakapangalan. Ang pagpapahiram nito sa ibang tao ay labag sa batas at maaaring magresulta sa pagkasuspindi o pagkabawi ng lisensya.