Pinoy Driver Menu

Kapag ikaw ay nahuli, Ilang araw ang palugit para iyong maayos ang iyong lisensya para maiwasan ang pagkasuspindi o pagkawalang bisa nito? Kapag ikaw ay nahuli, Ilang araw ang palugit para iyong maayos ang iyong lisensya para maiwasan ang pagkasuspindi o pagkawalang bisa nito?

  • A. 15 araw

  • B. 10 araw

  • C. 30 araw

  •  
    The correct answer is A
     
    Kapag nahuli sa isang paglabag sa batas trapiko kailangan mo na maayos ito bago matapos ang 15 araw para hindi makansela o masuspindi ang iyong lisensya.