Pinoy Driver Menu

Pinahihintulutan bang umupo sa passenger sit ang mga bata na wala pang 6 taong gulang pababa? Pinahihintulutan bang umupo sa passenger sit ang mga bata na wala pang 6 taong gulang pababa?

  • A. Oo

  • B. Hindi

  • C. Depende

  •  
    The correct answer is B
     
    Kung nahuli, ang iyong driver's license ay makukumpiska at isuspinde sa loob ng labindalawang (12) buwan matapos ang panghuling pananalig sa korte.