Pinoy Driver Menu

Sa hindi pagsunod sa ilaw trapiko sa gabi ikaw ay: Sa hindi pagsunod sa ilaw trapiko sa gabi ikaw ay:

  • A. magiging mahusay na drayber

  • B. makakatipid sa gasolina

  • C. malamang na masangkot sa malubhang aksidente

  •  
    The correct answer is C
     
    Palaging obserbahan ang "traffic signs." Sila ay nariyan para sa rason na pangkaligtasat at kaayusan. Ang pagmamaneho sa gabi ay hindi nangangahulugan na maaari nang balewalain ang mga traffic signs.