Pinoy Driver Menu

Sa ilalim ng basic speed law, hindi ka maaaring magpatakbo ng mas matulin kaysa sa: Sa ilalim ng basic speed law, hindi ka maaaring magpatakbo ng mas matulin kaysa sa:

  • A. nakapaskil na speed limit

  • B. tulin na hindi ligtas

  • C. daloy ng trapiko

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang "speed limit" ay base sa kondisyon ng trapiko sa kalsada. Kaya iba-iba ang speed limit sa iba-ibang mga kalsada dito sa Pilipinas. E.g. 100kph sa mga expressway (80kph sa mga trak/bus); 40kph sa mga abenida at maluwag na lansangan (30kph sa mga trak/bus); 30kph sa mga kalye sa siyudad at bayan; 20kph sa masisikip na lansangan; 10kph sa ilang mga pribadong subdivision.