Pinoy Driver Menu

Sino ang kinakailangang magsuot ng helmet? Sino ang kinakailangang magsuot ng helmet?

  • A. Ang lahat ng mga biker, skater, at rider ay kinakailangan na magsuot ng helmet na may ICC sticker sa lahat ng oras.

  • B. Ang lahat ng mga biker, skater, at rider ay kinakailangan na magsuot ng helmet sa lahat ng oras.

  • C. Ang lahat ng motor rider ay kinakailangan na magsuot ng helmet na may ICC sticker sa lahat ng oras.

  •  
    The correct answer is C
     
    Ipinag-uutos ng batas na ang lahat ng rider ng motor ay dapat magsuot ng helmet sa mga sticker ng ICC.