Pinoy Driver Menu

Upang maiwasan ang pagbangga sa intersection, dapat na: Upang maiwasan ang pagbangga sa intersection, dapat na:

  • A. alamin at isagawa ang mga patakaran tungko lsa pagtawid sa isang intersection

  • B. bumusina bilang hudyat na ikaw ay paparating

  • C. palaging magpatuloy ng maingat sa isang interseksyon

  •  
    The correct answer is A
     
    Mahalagang malaman at maunawaan kung kailan tutuloy o hihinto sa isang interseksyon. Makikita mo sa reviewer na ito ang higit pang mga katanungan tungkol sa intersection at give-way na mga patakaran upang ikaw ay mas matuto.