Pinoy Driver Menu

Ang iyong bilis habang nagmamaneho sa gabi ay dapat na: Ang iyong bilis habang nagmamaneho sa gabi ay dapat na:

  • A. sapat lang para ikaw ay makapagpreno sa distansya na iyong tanaw gamit ang iyong headlight.

  • B. panatilihin dahil sapat naman ang ilaw ng kalsada

  • C. mabagal para makaiwas sa aksidente

  •  
    The correct answer is A
     
    Sa gabi mas mahirap makita ang mga biglaang paghinto at ang oras ng iyong reaksyon ay mas mabagal, kaya pinakamahusay na mag-iwan ng mas malaking puwang sa pagitan mo at ng sasakyan na sinusundan mo.