Pinoy Driver Menu

Ang paglagay ba sa neutral ay magandang pamamaraan upang makatipid ka ng gasolina kung ikaw ay umaandar sa pababa na kalsada? Ang paglagay ba sa neutral ay magandang pamamaraan upang makatipid ka ng gasolina kung ikaw ay umaandar sa pababa na kalsada?

  • A. Oo

  • B. Hindi

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang paglagay sa neutral ay lubhang delikado dahil kailangan mo ang accelerator upang makaiwas sa hindi inaasan na panganib sa kalsada. Ang pag-diskonekta sa ng makina sa drivetrain ay magtatanggal sa engine brake. Ibig sabihin nito ay ang sasakyan mo ay bibilis kapag di ginamitan ng pedal na preno at ito ay maaring magdulot ng "brake fade."