Pinoy Driver Menu

Ang pagmamaneho habang malakas ang pag-ulan ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil ang kakayahang makita ay limitado. Ano ang dapat mong gawin? Ang pagmamaneho habang malakas ang pag-ulan ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil ang kakayahang makita ay limitado. Ano ang dapat mong gawin?

  • A. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada.

  • B. Bawasan ang bilis para mas ligtas

  • C. Magmaneho nang mas mabilis hangga't maaari upang makaligtas sa lalong madaling panahon

  •  
    The correct answer is A
     
    Buksan palagi ang hazard lights kapag hindi ka na makakita ng higit sa 20 metro sa unahan kapag malaks ang ulan.