Pinoy Driver Menu

Ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho ka sa gabi? Ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho ka sa gabi?

  • A. Magmaneho sa loob ng saklaw ng tanaw ng iyong headlight upang makahinto kung kailangan

  • B. Magmaneho nang mas mabilis at palaging maging handang tapakan ang preno

  • C. Magmaneho nang mabilis upang makarating ka sa iyong patutunguhan nang mabilis

  •  
    The correct answer is A
     
    Kung nagmamaneho ka gamit ang iyong mga headlight, tiyaking na hindi ito nakasisilaw kapag ang distansya ay hindi bababa sa 150 metro (500 ft) mula sa anumang kasalubong na sasakyan upang hindi mo mabulag ang driver. Kung nasa loob ka ng 60 hanggang 90 metro (200-300 ft) ng sasakyan na iyong sinusundan dapat mong gamitin ang iyong low-beam light.