Pinoy Driver Menu

Anong pamamaraan ang maaring gawin kung nais mong magpaandar sa paakyat at matarik na kalsada para hindi umatras ang iyong sasakyan? Anong pamamaraan ang maaring gawin kung nais mong magpaandar sa paakyat at matarik na kalsada para hindi umatras ang iyong sasakyan?

 • A. headlight technique

 • B. jumpstart technique

 • C. handbrake technique

 • D. gas pedal technique

 •  
  The correct answer is C
   
  Kung kailangan mo nang umandar sa matarik at paakyat na kalsada, hatakin mo ang handbrake at tapakan mo ang pedal ng clutch, simulan na tapakan ang pedal ng gas at dahan-dahan na bitawan ang clutch habang dahan-dahan na binibitawan ang handbrake. Tandaan: Kailangan mo mas diinan ang pedal ng gas kumpara sa normal at patag na kalsada.