Pinoy Driver Menu

Gaano dapat kalapit ang ibang sasakyan bago ka i-dim ang iyong mga headlight? Gaano dapat kalapit ang ibang sasakyan bago ka i-dim ang iyong mga headlight?

  • A. 150 metro

  • B. 100 metro

  • C. 200 metro

  •  
    The correct answer is A
     
    Kung nagmamaneho ka gamit ang iyong mga headlight, tiyaking na hindi ito nakasisilaw kapag ang distansya ay hindi bababa sa 150 metro (500 ft) mula sa anumang kasalubong na sasakyan upang hindi mo mabulag ang driver. Kung nasa loob ka ng 60 hanggang 90 metro (200-300 ft) ng sasakyan na iyong sinusundan dapat mong gamitin ang iyong low-beam light.