Pinoy Driver Menu

Hindi itinuturing na ligtas na pagmamaneho sa isang expressway kapag: Hindi itinuturing na ligtas na pagmamaneho sa isang expressway kapag:

  • A. ang iyong bilis ay 80kph

  • B. ang iyong bilis ay 60kph

  • C. ang driver ay pabago bago ng lane nang walang senyas

  •  
    The correct answer is C
     
    Laging sumenyas kung ikaw ay liliko pakaliwa o pakanan, o kung plano mong magbago ng lane.