Pinoy Driver Menu

Kapag may mabigat na hamog, dapat ay: Kapag may mabigat na hamog, dapat ay:

  • A. iparada muna ang sasakyan hanggang sa makaangat ang hamog

  • B. dahan-dahang magmaneho at i-on ang mga headlight

  • C. i-on ang iyong mga headlight at ang wiper

  •  
    The correct answer is A
     
    Mayroong mga kaso kung saan mabigat ang hamog mahirap makita kahit ang ilaw mo ay naka high beam. Sa ganitong uri ng sitwasyon ang pinakamahusay na dapat gawin ay itigil ang pagmamaneho at iparada ang iyong sasakyan sa isang ligtas na lugar.