Pinoy Driver Menu

Kapag nagmamaneho sa highway kung saan maraming lubak, dapat ay: Kapag nagmamaneho sa highway kung saan maraming lubak, dapat ay:

  • A. bawasan ang iyong bilis

  • B. mapanatili ang iyong bilis

  • C. dagdagan ang iyong bilis

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang pagmamaneho ng matulin sa lubak ay hindi maganda sa pakiramdam. Ito ay nakakasira din ng sasakyan. Kaya bagalan ang patakbo kapag may mga lubak.