Pinoy Driver Menu

Kapag nagmamaneho sa isang curve sa highway na mataas ang speed limit ikaw ay dapat na: Kapag nagmamaneho sa isang curve sa highway na mataas ang speed limit ikaw ay dapat na:

  • A. I-maintain ang bilis para hindi mabangga ng mga sasakyan sa iyong likuran

  • B. Bilisan ang patakbo para hindi ka lumabag sa minimum speed limit

  • C. Bagalan ang takbo habang papalapit sa curve

  •  
    The correct answer is C
     
    Bawasan ang tulin tuwing ikaw ay paparating sa kurba. May "curve ahead" road sign palagi bago ang kurba upang magkaroon ka ng sapat na oras para bumagal sa curve.