Pinoy Driver Menu

Kapag nagmamaneho sa mga kalsada sa bundok sa araw, dapat ay: Kapag nagmamaneho sa mga kalsada sa bundok sa araw, dapat ay:

  • A. Bumusina kada 15 segundo

  • B. Bumusina kapag naramdaman mo na may kasalubong na sasakyan

  • C. Bumusina kapag palapit sa isang blind curve

  •  
    The correct answer is C
     
    Hindi ito utos ng batas pero ang pagbusina ay isang maigi na gawin kapag nagmamaneho sa blind curve lalo na sa isang bundok.