Pinoy Driver Menu

Kung ang isang driver ay mabilis na nagmamaneho sa isang kurbada, siya ay: Kung ang isang driver ay mabilis na nagmamaneho sa isang kurbada, siya ay:

  • A. dapat na diinan bigla ang preno kung kinakailangan

  • B. hindi dapat na hilahin ang handbrake

  • C. hindi dapat diinan bigla ang preno kung

  •  
    The correct answer is C
     
    Kapag papalapit sa isang kurbada huwag didiinan ng bigla ang preno, sa halip ay malumanay na tapakan ito at subukang manatili sa iyong linya kapag nasa isang kurbada.