Pinoy Driver Menu

Kung balak mong bumagal o huminto, dapat ay: Kung balak mong bumagal o huminto, dapat ay:

  • A. Magpreno ng dahan-dahan at buksan ang hazard lights

  • B. Magpreno ng dahan-dahan at bubukan din ang brake lights

  • C. Magpreno ng dahan-dahan at patayin ang hazard lights

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang tail or brake lights ay kusang bumubukas kapag tinapakan ang preno. Ito ay nagsisilbing hudyat sa mga sasakyan sa iyong likuran na ikaw ang nagpreno.