Pinoy Driver Menu

Kung may dala na karga ito dapat ay: Kung may dala na karga ito dapat ay:

  • A. alinman sa ibabaw o sa unahan ng front axle

  • B. alinman sa likod o sa harap ng rear axle

  • C. alinman sa ibabaw o sa harap ng rear axle

  •  
    The correct answer is C
     
    Maaari kang magdala ng isang load na umaabot ng 4m sa likod ng axle at 3m naman sa unahan ng front seat.