Pinoy Driver Menu

Kung nagmamaneho ng matulin at kailangan mo huminto kaagad, dapat ay: Kung nagmamaneho ng matulin at kailangan mo huminto kaagad, dapat ay:

  • A. apakan ang preno ng madiin at mabilis

  • B. apakan ang preno at hatakin ang hand brake ng madiin at mabilis

  • C. apakan ang preno ng malumanay at may steady na puwersa.

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang mas matulin na sasakyan ay mas madaling mawalan ng kontrol kapag ang preno ang inapakan ng bgilaan at madiin. Kaya dapat ay apakan ang preno ng marahan na may steady na puwersa.