Pinoy Driver Menu

Naghahanda ka upang lumabas ng isang expressway, kailan mo dapat simulang bagalan ang takbo? Naghahanda ka upang lumabas ng isang expressway, kailan mo dapat simulang bagalan ang takbo?

  • A. kaagad bago pumasok sa deceleration lane

  • B. kaagad sa pagpasok ng deceleration lane

  • C. kaagad kapag kita na ang deceleration lane

  •  
    The correct answer is B
     
    Sa isang expressway ay palaging may mga deceleration lane at mga palatandaan upang mabigyan ka ng sapat na ispasyo at oras para ihinto ang sasakyan.