Pinoy Driver Menu

Sa isang intersection na may ilaw trapiko, kung wala ka sa tamang lane upang lumiko pakaliwa o pakanan dapat ay: Sa isang intersection na may ilaw trapiko, kung wala ka sa tamang lane upang lumiko pakaliwa o pakanan dapat ay:

  • A. lampasan ang intersection at gawin ang pagliko sa kasunod na intersection

  • B. lampasan ang intersection at maghanap ng u-turn

  • C. ipagpatuloy ang pagliko

  •  
    The correct answer is B
     
    Pinakamainam ng lampasan ang intersection at humanap na lang ng u-turn.