Pinoy Driver Menu

Sa mga mahabang biyahe, dapat kang gising at alerto. Kung ikaw ay pagod o puyat, dapa ayt: Sa mga mahabang biyahe, dapat kang gising at alerto. Kung ikaw ay pagod o puyat, dapa ayt:

  • A. uminom ng kape

  • B. pumarada sa tinilagang paradahan sa kalsada upang makapagpahinga

  • C. uminom ng energy drink

  •  
    The correct answer is B
     
    Gawin na kagawian na magpahinga kung ikaw ay pagod o inaantok. May itinalagang parking area sa mga expressways at may mga gas stations din and stop-over din kung saan ka maaring magpahinga o matulog.