Pinoy Driver Menu

Upang maisakatuparan ang isang ligtas na pagliko, ang isang rider ng motorsiklo ay dapat palaging: Upang maisakatuparan ang isang ligtas na pagliko, ang isang rider ng motorsiklo ay dapat palaging:

  • A. I-liyad ang motor sa direksyon ng kurba

  • B. maging mabilis at listo sa pag liko

  • C. I-liyad ang motor sa kasalungat direksyon ng kurba

  •  
    The correct answer is A
     
    Eksakto sa parehong paraan tulad ng sa isang bisikleta. Karaniwan ang dalawang gulong na sasakyan ay lumiliko sa pamamagitan ng pagkahilig patungo sa direksyon ng pagliko.