Pinoy Driver Menu

Upang maiwasan ang pagkalito sa iba pang mga gumagamit ng kalsada, pagkatapos magbago ng lane o mag-overtake ang driver ay dapat: Upang maiwasan ang pagkalito sa iba pang mga gumagamit ng kalsada, pagkatapos magbago ng lane o mag-overtake ang driver ay dapat:

  • A. hindi ka na babalik sa dating lane matapos magbago ng lane o mag-overtake

  • B. panatilihin ang iyong bilis sa loob ng mga speed limit pagkatapos ng pagbabago ng lane o pag overtake

  • C. siguraduhin na ang iyong ilaw ng signal ay patayin pagkatapos ng pagbabago ng lane o pag overtake

  •  
    The correct answer is C
     
    Maraming mga driver ang nakakalimutan tungkol dito at ito ay lubos na nakakalito sa iba pang mga gumagamit ng kalsada. Kapag tapos ka na mag-overtake o lumiko, siguraduhing patayin ang iyong signal.