Pinoy Driver Menu

Upang matugunan ang social responsibilities, ang isang mabuting driver ay dapat: Upang matugunan ang social responsibilities, ang isang mabuting driver ay dapat:

  • A. laging alalahanin ang ibang mga motorista

  • B. laging alalahanin ang mga tumatawid at iba pang mga gumagamit ng kalsada sa paligid

  • C. palaging magpapasensya sa ibang mga gumagamit ng kalsada

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang pagmamaneho ay maaaring maging isang stressful na aktibidad, ngunit ito rin ay isang napakalaking pagkakataon para sa pagbuo ng pag-iisip, pagtitiyaga, at pagmamahal sa kapwa.