Pinoy Driver Menu

Ang isang drayber ay maaaring magsakay at magbaba ng pasahero: Ang isang drayber ay maaaring magsakay at magbaba ng pasahero:

  • A. bago dumating sa interseksyon

  • B. kahit kailan na pumara ang pasahero

  • C. sa mga nakatalagang lugar hintuan

  •  
    The correct answer is C
     
    Dito sa Pilipinas isa sa hindi magandang kasanayan ng mga motorista ay ang pagbaba at pagsakay ng pasahero sa pinaka kanan na bahagi ng kalsada kahit ito ay ilegal sa maraming pagkakataon. Pinakamainam na magbaba o magsakay ka sa tamang hintuan upang hindi maging sagabal sa ibang mga sasakyan.