Pinoy Driver Menu

Ang isang driver ay ________________ pumarada o huminto sa gilid ng kalsada sa loob ng 6 metro ng isang crosswalk dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng mga tumatawid sa ibang mga sasakyan. Ang isang driver ay ________________ pumarada o huminto sa gilid ng kalsada sa loob ng 6 metro ng isang crosswalk dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng mga tumatawid sa ibang mga sasakyan.

  • A. hindi dapat

  • B. dapat

  • C. maaaring

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang pagparada malapit sa pedestrian o lugar tawiran ay ilegal dahil mahihirapan makita ng ibang drayber ang mga tatawid at ganun din sa mga tatawid - mahirap nila makita ang ibang sasakyan na parating.