Pinoy Driver Menu

Ang isang driver ay hindi dapat mag-park o huminto sa gilid ng kalsada na may "STOP SIGN" o may traffic control dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng ibang mga driver, lalo na kung nasa loob ito ng: Ang isang driver ay hindi dapat mag-park o huminto sa gilid ng kalsada na may "STOP SIGN" o may traffic control dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng ibang mga driver, lalo na kung nasa loob ito ng:

  • A. 4 metro

  • B. 5 metro

  • C. 6 metro

  •  
    The correct answer is C
     
    Kapag paparada sa malapit intersection, siguraduhin na magkaroon ng distansya na hindi bababa sa 6 metro sa pagitan ng iyong sasakyan at linya ng stop ng intersection.