Pinoy Driver Menu

Ang pagparada ay ilegal: Ang pagparada ay ilegal:

  • A. sa loob ng isang komersyal na lugar

  • B. sa loob ng isang interseksyon

  • C. sa loob ng isang one-way na kalsada

  •  
    The correct answer is B
     
    Huwag mag-park sa loob ng isang interseksyon. Kapag paparada sa malapit intersection, siguraduhin na magkaroon ng distansya na hindi bababa sa 6 metro sa pagitan ng iyong sasakyan at linya ng stop ng intersection.