Pinoy Driver Menu

Ang pagparada ay ilegal kapag: Ang pagparada ay ilegal kapag:

  • A. sa loob ng 2 metro ng isang fire hydrant o di kaya ay 3 metro mula sa isang interseksyon

  • B. sa loob ng 4 metro ng isang fire hydrant o di kaya ay 6 metro mula sa isang interseksyon

  • C. sa loob ng 5 metro ng isang fire hydrant o di kaya ay 5 metro mula sa isang interseksyon

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang pagparada sa stop line ng interseksyon na may 6 na metrong distansya ay ligal, ngunit ang pagparada ng 4 na metro ang layo mula sa fire hydrant ay ilegal. Kung paparada malapit sa fire hydrant ang ligal na distansya ay 5 metro.