Pinoy Driver Menu

Ang pagparada ay ilegal kapag ang isang sasakyan ay: Ang pagparada ay ilegal kapag ang isang sasakyan ay:

  • A. Nagparada sa entrance o exit ng isang ospital or sstasyon ng bumbero

  • B. Nagparada sa entrance o exit ng isang industrial na lugar

  • C. Nagparada sa entrance o exit ng isang residential na lugar

  •  
    The correct answer is A
     
    Ilegal na pumarada sa entrance o exit ng ng ospital o sa istasyon ng bumbero, o ng kahit ano pang establisyemento.