Pinoy Driver Menu

Ang parking lights ay maaaring gamitin: Ang parking lights ay maaaring gamitin:

  • A. kahit kailan

  • B. kapag magpaparada at mahirap makakita

  • C. kapag nagmamaneho sa kalye na maliwanag ang ilaw

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang "parking lights" ay dapat na palaging gamitin sa mga sitwasyon na mahirap kang makita ng ibang mga drayber, dahil delikado sa kanila at sa iyo na hindi ka makita.