Pinoy Driver Menu

Ang tamang pagparada ay ilagay ang kambyo sa low gear at hatakin ang hand brake na: Ang tamang pagparada ay ilagay ang kambyo sa low gear at hatakin ang hand brake na:

  • A. 40 sentimetro

  • B. 35 sentimetro

  • C. 30 sentimetro

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang sagot na "30 sentimetro" ay nakakalito sa madaming tao dahil iba-iba ang laki ng mga handbrakes. Ang pinakamaigi na gawin ay hatakin ito ng sapat para hindi gumulong pababa ang sasakyan. Pagkatapos nito ay ilagay mo na ang iyong sasakyan sa low gear (kapag pataas ang parada) o sa reverse gear (kapag pababa ang parada).