Pinoy Driver Menu

Anong ilaw ang dapat gamitin kapag nakaparada sa highway sa gabi? Anong ilaw ang dapat gamitin kapag nakaparada sa highway sa gabi?

  • A. Headlight

  • B. Signal lights

  • C. Parking lights or lower-beam headlights

  •  
    The correct answer is C
     
    Kung magpaparada sa gabi sa highway siguraduhin na bukas ang "parking lights" para ipaalam sa iba na ikaw ay nakaparada. Obserbahan din ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pagparada sa nakatalagang parking bays para hindi ka maging balakid sa ibang mga sasakyan.