Pinoy Driver Menu

Bago alisin ang sasakyan sa pagkakaparada, ikaw ay dapat na: Bago alisin ang sasakyan sa pagkakaparada, ikaw ay dapat na:

  • A. bumusina at umalis ng dahan-dahan

  • B. magsenyas at umalis ng dahan-dahan

  • C. tignan ang daloy ng trapiko, sumenyas at umalis kung ito ay ligtas na

  •  
    The correct answer is C
     
    Bago lisanin ang paradahan suriin muna ng maigi ang paligid para makita kung may padating o dumaraan na ibang sasakyan, tao, o siklista.