Pinoy Driver Menu

Bago umalis sa paradahan, dapat mong: Bago umalis sa paradahan, dapat mong:

  • A. suriin ang paligid bago magpatakbo

  • B. bumusina

  • C. magpatakbo agad

  •  
    The correct answer is A
     
    Bago lisanin ang paradahan suriin muna ng maigi ang paligid para makita kung may padating o dumaraan na ibang sasakyan, tao, o siklista.