Pinoy Driver Menu

Hindi ka maaaring magparada sa: Hindi ka maaaring magparada sa:

  • A. lugar tawiran

  • B. one-way na kalye

  • C. loob ng 5 metro ang layo sa fire-hydrant

  •  
    The correct answer is A
     
    Huwag kailan man magparada sa lugar tawiran. Dapat ay lagi silang libre at walang harang lalo na kung ang ilaw nila ay berde. Kung sakali na hindi maiwasan na huminto sa lugar tawiran ay umatras o umabante ka na lang kung posible.