Pinoy Driver Menu

Huwag kailanman man pumarada sa kalsada na katapat ang fire hydrant, maaari ka lang pumarada kung may distansya na: Huwag kailanman man pumarada sa kalsada na katapat ang fire hydrant, maaari ka lang pumarada kung may distansya na:

  • A. 3 metro

  • B. 4 metro

  • C. 5 metro

  •  
    The correct answer is C
     
    Labag sa batas ang pagparada sa tapat ng fire hydrant. Kung paparada malapit sa fire hydrant siguraduhin na magiwan ng 5 metro na distansya