Pinoy Driver Menu

Kapag magpaparada sa pababang kalsada, ang mga gulong ay dapat pihitin: Kapag magpaparada sa pababang kalsada, ang mga gulong ay dapat pihitin:

  • A. paharap sa gilid ng banketa

  • B. palayo sa gilid ng bangketa

  • C. kahit saang direksyon

  •  
    The correct answer is A
     
    Kapag magpaparada sa pababang kalsada laging ituon ang gulong sa harap sa banketa. Ang isang gulong ay dapat na dumikit ng bahagya sa gilid ng banketa. Ang banketa ay tutulong upang hindi gumulong ang sasakyan pa-abante lalo na kung pumalya ang iyong handbreyk.