Pinoy Driver Menu

Kapag nagbababa o nagsasakay ng pasahero, tayo ay karaniwang humihinto sa: Kapag nagbababa o nagsasakay ng pasahero, tayo ay karaniwang humihinto sa:

  • A. pinaka kanang bahagi ng kalsada na malapit sa bangketa

  • B. gitna ng kalsada

  • C. interseksyon

  •  
    The correct answer is A
     
    Dito sa Pilipinas isa sa hindi magandang kasanayan ng mga motorista ay ang pagbaba at pagsakay ng pasahero sa pinaka kanan na bahagi ng kalsada kahit ito ay ilegal sa maraming pagkakataon. Pinakamainam na magbaba o magsakay ka sa tamang hintuan upang hindi maging sagabal sa ibang mga sasakyan.