Pinoy Driver Menu

Kapag nakaparada ka sa gilid ng kalsada sa gabi, dapat ay: Kapag nakaparada ka sa gilid ng kalsada sa gabi, dapat ay:

  • A. babalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong 4 na emergency na flashers

  • B. siguraduhing manatiling gising at handang maglipat

  • C. babalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong mga headlight

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang 4 na emergency na flashers ay ang hazard lights. Kung kailangan mong mag-park sa gilid ng kalsada, i-on ang iyong hazard light bilang babal sa iba pang mga gumagamit ng kalsada.