Pinoy Driver Menu

Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong: Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:

  • A. papuntang bangketa

  • B. papalayo sa bangketa

  • C. kahit anong direksyon

  •  
    The correct answer is B
     
    Laging pihitin ang mga gulong palayo sa bangketa na may palitada kapag paparada katabi nito. Idikit ng bahagya ang gulong sa palitada sapagkat ang palitada ay magsisilbing tulong upang hindi gumulong ang iyong sasakyan lalo na kapag ang preno ay pumalya.